Täydelliset laki- ja veropalvelut loma-asunnon & huvilan ostajalle

Hoidamme kaikki toimeksiannot 100 % luottamuksella ja yli 30 vuoden kokemuksella

Laki -ja veropalvelut

Ulkomaan kiinteistökaupan lakipalvelut

Asuntokauppaan liittyvät lakipalvelut (esim. loma-asunnot ja huvilat)

Kaupankohteen laillisuuden tarkistus

Rahoituspalveluihin ja järjestelyihin liittyvät palvelut (avustamme mm. rahoituksen järjestämisessä kotimaasta/ulkomailta)

Kotimaan lakipalvelut

Asunto- ja kiinteistökauppaan liittyvät palvelut

Perhe- ja perintöoikeudelliset asiat kuten:

  • ositukset, avioehtosopimukset
  • perunkirjoitukset
  • pesänselvitykset,
  • testamentit
  • perinnönjaot
  • perintöverosuunnittelu
  • edunvalvontavaltakirjat,
  • kauppakirjat
  • lahja-ja vaihtokirjat

Yhtiöiden perustamiset ja purkamiset

Yritysjärjestelyt

Yritysten perustamiset ulkomaille (esim. Maltalle)

Lakipalvelut yhteistyössä Lakiasiantoimisto Markku Tammisen kanssa. 

lakiasiaintoimisto_m_tamminen_slogan_rgb_res72

Verotuspalvelut

Asunnon osto ulkomailta tai ulkomaille muutto synnyttää monia verokysymyksiä: kuinka asunnosta saatua tuloa verotetaan, missä ja kuinka muuttajan työ- tai eläketulo verotetaan, mikä on pääomatulojen verokohtelu tai kuinka lahjat tai perintö verotetaan. Nämä ja monet muut kysymykset edellyttävät huolellista harkintaa, jotta ikäviltä yllätyksiltä vältyttäisiin. Näissä asioissa saatte asiantuntevat neuvot OTM, KTM YTM Heikki Muikulta, jolla on yli 20 vuoden kokemus veroasiantuntijana toimimisesta, aluksi viisi vuotta verohallinnossa ja sen jälkeen 15 vuotta kansainväliseen verotukseen erikoistuneena konsulttina. Hän on neuvonut niin ulkomailta Suomeen muuttavia kuin Suomesta ulkomaille - esimerkiksi Espanjaan, Portugaliin, Ranskaan ja Yhdysvaltoihin – muuttaneita tai sieltä asunnon hankkineita henkilöitä.

Vero-oikeudellisten kysymysten selvittäminen vaatii veroasiantuntijan apua sekä Suomessa että ulkomailla. Heikki tarjoaa kaikki tarvittavat veropalvelut sekä Suomessa että yhteistyökumppaneiden avulla kaikkialla maailmassa. Prosessi aloitetaan alkuvaiheen kartoituksella, jossa selvitetään asiakkaan tarpeet, tavoitteet ja olosuhteet. Kartoituksen lopputuloksena todetaan, onko asunnon ostolla tai muutolla mahdollista saavuttaa asiakkaan edellyttämät tavoitteet, mitä riskejä asiaan liittyy, kuinka prosessia tulee jatkaa ja mitä toimienpiteitä on syytä tehdä. Veloitus tästä alkukartoituksesta on 500 euroa + alv. Kartoitus sisältää työtä noin kaksi tuntia. Jatkotoimenpiteistä annetaan tarjous erikseen tai ne veloitetaan tuntiperusteisesti 250 euroa/tunti + alv. Näitä jatkotoimenpiteitä voivat olla esimerkiksi pidemmälle menevä verosuunnittelu, yritysjärjestelyt, ennakkopäätösten haku verohallinnosta, rekisteröinti-ilmoitukset tai veroilmoitukset niin Suomessa kuin kohdemaassa.

Rahoitus- ja omaisuudenhoitopalvelut 

 • Kansainväliset pankkipalvelut
  • Kuinka hallinnoida kokonaisvarallisuutta mahdollisimman tehokkaasti
  • Sijoitusten hoitaminen joustavasti, nopeasti ja turvallisesti asuttaessa ulkomailla
  • Maiden välisten verotuskäytäntöjen selvittäminen
  •  Asuinmaan vaikutukset perintösuunnitteluun
  • Ulkomailta ostettavan asunnon rahoitus        
 • Yritysverotus
 • Henkilöverotus
 • Palvelut omistajayrittäjille
 • Sukupolven vaihdokset
 • Yritysjärjestelyt ja niiden verokysymykset

Ota yhteyttä!